Vinh Dam Port: Connecting Phu Quoc – Nam Du

From April 30th, Superdong officially opened and put into operation a new fast ferry route: Vinh Dam Port (Phu Quoc) – Nam Du and return, replacing Bai Vong (Phu Quoc)…

DS nhà nghỉ, khách sạn 1,2,3 sao trên đường 30/4 Phú Quốc

I- DANH SÁCH NHÀ TRỌ: 1. Nhà trọ Nga Oanh Địa chỉ: 184B, Đường 30/4, Khu 1, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang (ngay gần bưu điện…