tàu cao tốc superdong

Giá vé tàu cao tốc

 • Hà Tiên Phú Quốc
  Chi tiết arrow
  Người lớn 230.000vnd
  Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 195.000vnd
  Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 170.000vnd
  Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 160.000vnd
 • Rạch Giá Nam Du
  Chi tiết arrow
  Người lớn 230.000vnd
  Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 192.000vnd
  Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 173.000vnd
  Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 173.000vnd
 • Rạch Giá Lại Sơn
  Chi tiết arrow
  Người lớn 160.000vnd
  Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 137.000vnd
  Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 120.000vnd
  Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 120.000vnd
 • Sóc Trăng Côn Đảo
  Chi tiết arrow
  Người lớn 370.000vnd
  Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 320.000vnd
  Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 290.000vnd
  Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 280.000vnd
 • Phan Thiết Phú Quý
  Chi tiết arrow
  VIP (ghế nằm) 400.000vnd
  Người lớn 350.000vnd
  Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 295.000vnd
  Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 260.000vnd
  Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 250.000vnd
 • Rạch Giá Phú Quốc
  Chi tiết arrow
  Người lớn 330.000vnd
  Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 280.000vnd
  Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 245.000vnd
  Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 240.000vnd
 • Rạch Giá Hòn Nghệ
  Chi tiết arrow
  Người lớn 210.000vnd
  Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 175.000vnd
  Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 155.000vnd
  Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 150.000vnd
 • Phú Quốc Nam Du
  Chi tiết arrow
  Người lớn 250.000vnd
  Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 210.000vnd
  Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 210.000vnd
  Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 200.000vnd

Giá vé phà

 • Hà Tiên Phú Quốc
  Chi tiết arrow
  Hành khách
  Người lớn 185.000vnd
  Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 155.000vnd
  Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 135.000vnd
  Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 125.000vnd
  Ô tô - Xe máy
  Xe máy 80.000vnd
  Xe ô tô 4 - 5 chỗ 700.000vnd
  Xe ô tô từ 7 đến 9 chỗ, xe bán tải 990.000vnd
  Xe ô tô trên 9 đến 16 chỗ 1.200.000vnd
  Xe ô tô trên 16 đến 25 chỗ 1.800.000vnd
  Xe ô tô trên 25 chỗ 3.000.000vnd
  Xe tải
  Xe ba gác (thô sơ) 540.000vnd
  Xe tải 500kg - dưới 1.5 tấn 1.200.000vnd
  Xe tải 1.5 tấn - dưới 2.5 tấn 1.400.000vnd
  Xe tải 2.5 tấn - dưới 3.5 tấn 1.600.000vnd
  Xe tải 3.5 tấn - dưới 4.5 tấn 1.800.000vnd
  Xe tải 4.5 tấn - dưới 5.5 tấn 2.000.000vnd
  Xe tải 5.5 tấn - dưới 6.5 tấn 2.200.000vnd
  Xe tải 6.5 tấn - dưới 8 tấn 2.400.000vnd
  Xe tải trên 8 tấn 300.000/tấn
  Xe Containo
  Containo 20 feet 6.000.000vnd
  Containo 40 feet 8.000.000vnd
  Containo 45 feet 10.000.000vnd

Đối tác

nut booking