tàu cao tốc superdong

Giá vé tàu cao tốc

 • Hà Tiên Phú Quốc
  Chi tiết arrow
  Người lớn 230.000vnd 225.818vnd
  Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 195.000vnd 191.455vnd
  Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 170.000vnd 166.909vnd
  Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 160.000vnd 157.091vnd
 • Rạch Giá Nam Du
  Chi tiết arrow
  Người lớn 230.000vnd 225.818vnd
  Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 192.000vnd 188.181vnd
  Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 173.000vnd 169.364vnd
  Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 173.000vnd 169.364vnd
 • Rạch Giá Lại Sơn
  Chi tiết arrow
  Người lớn 160.000vnd 157.091vnd
  Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 137.000vnd 134.649vnd
  Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 120.000vnd 117.818vnd
  Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 120.000vnd 117.818vnd
 • Sóc Trăng Côn Đảo
  Chi tiết arrow
  Người lớn 370.000vnd 363.273vnd
  Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 320.000vnd 314.182vnd
  Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 290.000vnd 284.727vnd
  Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 280.000vnd 274.909vnd
 • Phan Thiết Phú Quý
  Chi tiết arrow
  VIP (ghế nằm) 400.000vnd 392.727vnd
  Người lớn 350.000vnd 343.636vnd
  Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 295.000vnd 289.636vnd
  Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 260.000vnd 255.273vnd
  Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 250.000vnd 245.455vnd
 • Rạch Giá Phú Quốc
  Chi tiết arrow
  Người lớn 330.000vnd 324.000vnd
  Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 280.000vnd 274.909vnd
  Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 245.000vnd 240.545vnd
  Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 240.000vnd 235.636vnd
 • Rạch Giá Hòn Nghệ
  Chi tiết arrow
  Người lớn 210.000vnd 206.182vnd
  Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 175.000vnd 171.818vnd
  Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 155.000vnd 152.182vnd
  Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 150.000vnd 147.273vnd
 • Phú Quốc Nam Du
  Chi tiết arrow
  Người lớn 250.000vnd 245.455vnd
  Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 210.000vnd 206.182vnd
  Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 210.000vnd 206.182vnd
  Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 200.000vnd 196.364vnd

Giá vé phà

 • Hà Tiên Phú Quốc
  Chi tiết arrow
  Hành khách
  Người lớn 185.000vnd 181.636vnd
  Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 155.000vnd 152.182vnd
  Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 135.000vnd 132.545vnd
  Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 125.000vnd 122.727vnd
  Ô tô - Xe máy
  Xe máy 80.000vnd 78.545vnd
  Xe ô tô 4 - 5 chỗ 700.000vnd 687.273vnd
  Xe ô tô từ 7 đến 9 chỗ, xe bán tải 990.000vnd 971.999vnd
  Xe ô tô trên 9 đến 16 chỗ 1.200.000vnd 1.178.182vnd
  Xe ô tô trên 16 đến 25 chỗ 1.800.000vnd 1.767.273vnd
  Xe ô tô trên 25 chỗ 3.000.000vnd 2.945.455vnd
  Xe tải
  Xe ba gác (thô sơ) 540.000vnd 530.182vnd
  Xe tải 500kg - dưới 1.5 tấn 1.200.000vnd 1.178.182vnd
  Xe tải 1.5 tấn - dưới 2.5 tấn 1.400.000vnd 1.374.545vnd
  Xe tải 2.5 tấn - dưới 3.5 tấn 1.600.000vnd 1.570.909vnd
  Xe tải 3.5 tấn - dưới 4.5 tấn 1.800.000vnd 1.767.273vnd
  Xe tải 4.5 tấn - dưới 5.5 tấn 2.000.000vnd 1.963.636vnd
  Xe tải 5.5 tấn - dưới 6.5 tấn 2.200.000vnd 2.160.000vnd
  Xe tải 6.5 tấn - dưới 8 tấn 2.400.000vnd 2.356.364vnd
  Xe tải trên 8 tấn 300.000/tấn
  Xe Containo
  Containo 20 feet 6.000.000vnd 5.890.909vnd
  Containo 40 feet 8.000.000vnd 7.854.545vnd
  Containo 45 feet 10.000.000vnd 9.818.182vnd

Đối tác

nut booking