Welcome

Giá vé tàu cao tốc

  • Phú Quốc Nam Du
    Chi tiết arrow
    Người lớn 250.000vnd
    Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 210.000vnd
    Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 210.000vnd
    Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 200.000vnd
  • Hà Tiên Phú Quốc
    Chi tiết arrow
    Người lớn 230.000vnd
    Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 195.000vnd
    Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 170.000vnd
    Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 160.000vnd
  • Rạch Giá Nam Du
    Chi tiết arrow
    Người lớn 210.000vnd
    Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 175.000vnd
    Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 155.000vnd
    Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 150.000vnd
  • Rạch Giá Lại Sơn
    Chi tiết arrow
    Người lớn 140.000vnd
    Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 120.000vnd
    Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 105.000vnd
    Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 100.000vnd
  • Sóc Trăng Côn Đảo
    Chi tiết arrow
    Người lớn 310.000vnd
    Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 260.000vnd
    Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 230.000vnd
    Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 220.000vnd
  • Phan Thiết Phú Quý
    Chi tiết arrow
    VIP (ghế nằm) 400.000vnd
    Người lớn 350.000vnd
    Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 295.000vnd
    Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 260.000vnd
    Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 250.000vnd
  • Rạch Giá Phú Quốc
    Chi tiết arrow
    Người lớn 330.000vnd
    Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 280.000vnd
    Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 245.000vnd
    Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 240.000vnd

Giá vé phà

  • Hà Tiên Phú Quốc
    Chi tiết arrow
    Hành khách
    Người lớn 185.000vnd
    Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 155.000vnd
    Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 135.000vnd
    Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 125.000vnd
    Ô tô - Xe máy
    Xe máy 80.000vnd
    Xe ô tô 5 chỗ 700.000vnd
    Xe ô tô từ 7 đến 9 chỗ, xe bán tải 990.000vnd
    Xe ô tô trên 9 đến 16 chỗ 1.200.000vnd
    Xe ô tô trên 16 đến 25 chỗ 1.800.000vnd
    Xe ô tô trên 25 chỗ 3.000.000vnd
    Xe tải
    Xe ba gác (thô sơ) 540.000vnd
    Xe tải 500kg - dưới 1.5 tấn 1.200.000vnd
    Xe tải 1.5 tấn - dưới 2.5 tấn 1.400.000vnd
    Xe tải 2.5 tấn - dưới 3.5 tấn 1.600.000vnd
    Xe tải 3.5 tấn - dưới 4.5 tấn 1.800.000vnd
    Xe tải 4.5 tấn - dưới 5.5 tấn 2.000.000vnd
    Xe tải 5.5 tấn - dưới 6.5 tấn 2.200.000vnd
    Xe tải 6.5 tấn - dưới 8 tấn 2.400.000vnd
    Xe tải trên 8 tấn 300.000/tấn
    Xe Containo
    Containo 20 feet 6.000.000vnd
    Containo 40 feet 8.000.000vnd
    Containo 45 feet 10.000.000vnd

Đối tác

nút đặt vé