Welcome

Lịch tàu chạy

List view Grid view
Tuyến Phú Quốc Nam Du
Tuyến Phú Quốc Nam Du Nam Du Phú Quốc
Giờ khởi hành 7:50 15:35
Giờ cập bến 9:20 17:05
Tàu Superdong VI Superdong VI
Tải trọng 275 khách 275 khách
Vận tốc 26 – 28 hải lý/giờ 26 – 28 hải lý/giờ
Tuyến Hà Tiên Phú Quốc
Tuyến Hà Tiên Phú Quốc Phú Quốc Hà Tiên
Giờ khởi hành 07:45, 09:40, 13:15 08:00, 09:35, 13:00
Giờ cập bến 09:00, 10:55, 14:30 09:15, 10:50, 14:15
Tàu Supperdong VI-VII-VIII-IX Supperdong VI-VII-VIII-IX
Tải trọng 275 Hành khách 275 Hành khách
Vận tốc 26 – 28 hải lý/giờ 26 – 28 hải lý/giờ
Trung chuyển

Giá: 30.000VND

SĐT: 0946.61.7070

Giá: 30.000VND

SĐT: 0946.61.7070

Ghi chú Xe trung chuyển từ cảng Bến Vòng đi thị trấn Dương Đông: • Nhận khách: Cảng Bến Vòng • Trả khách: Thị trấn Dương Đông • Vui lòng đặt trước qua SĐT 0946.61.7070 hoặc phòng vé tại bến và tàu viên Xe trung chuyển từ thị trấn Dương Đông đi cảng bến Vòng: • Nhận khách: Thị trấn Dương Đông • Trả khách: Cảng Bến Vòng • Vui lòng đặt trước qua SĐT 0946.61.7070 hoặc phòng vé và tàu viên
Tuyến Hà Tiên Phú Quốc Phú Quốc Hà Tiên
Giờ khởi hành 04:15, 16:45 05:30, 10:30
Giờ cập bến 07:15, 19:45 08:30, 13:30
Tàu Superdong PI, PII Superdong PI, PII
Tải trọng 229 hành khách; 150 xe máy; 40 xe ô tô 4 chỗ hoặc 25 xe ô tô 7 chỗ hoặc 11 xe tải 13 tấn và nhiều hàng hóa 229 hành khách; 150 xe máy; 40 xe ô tô 4 chỗ hoặc 25 xe ô tô 7 chỗ hoặc 11 xe tải 13 tấn và nhiều hàng hóa
Trung chuyển

Dịch vụ khác: Liên hệ phòng vé

Dịch vụ khác: Liên hệ phòng vé

Ghi chú Ghế massage: 10.000 /10 phút Ghế massage: 10.000 /10 phút
Tuyến Rạch Giá Nam Du
Tuyến Rạch Giá Nam Du Nam Du Rạch Giá
Giờ khởi hành 7:30, 8:30 11:00, 11:50
Giờ cập bến 10:00, 11:00 13:30, 14:25
Tàu SUPERDONG XI, II SUPERDONG XI, II
Tải trọng Superdong XI ( 275 khách) Superdong II ( 261 khách)
Vận tốc 26 – 28 hải lý/giờ 26 – 28 hải lý/giờ
Tuyến Rạch Giá Lại Sơn
Tuyến Rạch Giá Lại Sơn Lại Sơn Rạch Giá
Giờ khởi hành 06:35 , 08h40 12:00 , 11:00
Giờ cập bến 08:15 , 10:25 13:45 , 12:45
Tàu SUPERDONG XII, I SUPERDONG XII, I
Tải trọng SUPERDONG XII (275 khách) SUPERDONG I (171 khách)
Vận tốc 26 - 28 hải lý/giờ 26 - 28 hải lý/giờ
Tuyến Sóc Trăng Côn Đảo
Tuyến Sóc Trăng Côn Đảo Côn Đảo Sóc Trăng
Giờ khởi hành 8:00, 13:15 8:00, 13:00
Giờ cập bến 10:30, 15:30 10:30, 15:45
Tàu Supperdong CDI, CDII Supperdong CDI, CDII
Tải trọng 306 khách 306 Hành khách và 275 Hành khách
Vận tốc 26 – 28 hải lý/giờ 26 – 28 hải lý/giờ
Trung chuyển

Giá: 40.000VND

SĐT: 02993.637.888

Giá: 40.000VND

SĐT: 02993.637.888

Ghi chú Xe trung chuyển từ Sóc Trăng đi cảng Trần Đề: • Nhận khách: Phòng vé Superdong Sóc trăng • Trả khách: Cảng Trần Đề • Quý khách vui lòng đặt trước qua SDT 02993.637.888 hoặc liên hệ nhân viên phòng vé và tàu viên Xe trung chuyển từ Côn Đảo đi cảng Bến Đầm: • Nhận khách: Phòng vé Superdong Côn Đảo • Trả khách: Cảng Bến Đầm • Quý khách vui lòng đặt trước qua SDT (0254) 3.630.138 hoặc liên hệ nhân viên phòng vé và tàu viên
Tuyến Phan Thiết Phú Quý
Tuyến Phan Thiết Phú Quý Phú Quý Phan Thiết
Tàu Superdong Phú Quý I, II Superdong Phú Quý I, II
Ghi chú Xem lịch trình tại đây Xem lịch trình tại đây
Tuyến Rạch Giá Phú Quốc
Tuyến Rạch Giá Phú Quốc Phú Quốc Rạch Giá
Giờ khởi hành 07:00, 08:10, 10:40, 13:10 07:40, 10:10, 13:00, 14:10
Giờ cập bến 09:30, 10:40, 13:10, 15:40 10:10, 12:40, 15:30, 16:40
Tàu Superdong III - IV - V - X Superdong III - IV - V - X
Tải trọng Superdong III - IV (306 khách) Superdong V - X (275 khách)
Vận tốc 26 – 28 hải lý/giờ 26 – 28 hải lý/giờ
Trung chuyển

Giá: 30.000VND

SĐT: 0946.61.7070

Giá: 30.000VND

SĐT: 0946.61.7070

Ghi chú Xe trung chuyển từ cảng Bến Vòng đi thị trấn Dương Đông: • Nhận khách: Cảng Bến Vòng • Trả khách: Thị trấn Dương Đông • Vui lòng đặt trước qua SĐT 0946.61.7070 hoặc phòng vé tại bến và tàu viên Xe trung chuyển từ thị trấn Dương Đông đi cảng Bến Vòng: • Nhận khách: Thị trấn Dương Đông • Trả khách: Cảng Bến Vòng • Vui lòng đặt trước qua SĐT 0946.61.7070 hoặc phòng vé và tàu viên

Đối tác

nút đặt vé