tàu cao tốc superdong

Lịch tàu chạy

List view Grid view
superdong trúng gói thầu chỉ định của xí nghiệp bến xe tàu kiên giang
Tuyến Hà Tiên Nam Du
Tuyến Hà Tiên Nam Du Nam Du Hà Tiên
Giờ khởi hành ĐANG BẢO DƯỠNG ĐANG BẢO DƯỠNG
Giờ cập bến ĐANG BẢO DƯỠNG ĐANG BẢO DƯỠNG
Tàu Superdong V Superdong V
Tải trọng 275 khách 275 khách
Vận tốc 26 – 28 hải lý/giờ 26 – 28 hải lý/giờ
Trung chuyển

Giá: 40.000VND

SĐT: 0946.61.7070

Giá: 40.000VND

SĐT: 0946.61.7070

Ghi chú Xe trung chuyển từ Dương Đông đi cảng Bãi Vòng:
• Nhận khách: Dương Đông
• Trả khách: Cảng Bãi Vòng
Xe trung chuyển từ cảng Bãi Vòng đi thị trấn Dương Đông:
• Nhận khách: Cảng Bãi Vòng
• Trả khách: Dương Đông
Tuyến Hà Tiên Phú Quốc
Tuyến Hà Tiên Phú Quốc Phú Quốc Hà Tiên
Giờ khởi hành 6:10 , 8:20 , 9:50 , 13:00 6:40 , 8:00, 11:15 , 13:30
Giờ cập bến 07:25, 09:35, 11:05, 14:15 07:55, 09:15, 12:25, 14:45
Tàu Superdong III-V-VI-XII Superdong III-V-VI-XII
Tải trọng 275-306 Hành khách 275-306 Hành khách
Vận tốc 26 – 28 hải lý/giờ 26 – 28 hải lý/giờ
Trung chuyển

Giá: 40.000VND

SĐT: (0297) 3.955.933

Giá: 40.000VND

SĐT: 0946.61.7070

Ghi chú Xe trung chuyển từ cảng Bãi Vòng đi Dương Đông:
• Nhận khách: Cảng Bãi Vòng
• Trả khách: Dương Đông
Xe trung chuyển từ Dương Đông đi cảng Bãi Vòng:
• Nhận khách: Dương Đông
• Trả khách: Cảng Bãi Vòng
Tuyến Hà Tiên Phú Quốc Phú Quốc Hà Tiên
Giờ khởi hành ĐANG BẢO DƯỠNG ĐANG BẢO DƯỠNG
Giờ cập bến ĐANG BẢO DƯỠNG ĐANG BẢO DƯỠNG
Tàu Superdong PI, PII Superdong PI, PII
Tải trọng 229 hành khách; 150 xe máy; 40 xe ô tô 4 chỗ hoặc 25 xe ô tô 7 chỗ hoặc 11 xe tải 13 tấn và nhiều hàng hóa 229 hành khách; 150 xe máy; 40 xe ô tô 4 chỗ hoặc 25 xe ô tô 7 chỗ hoặc 11 xe tải 13 tấn và nhiều hàng hóa
Trung chuyển

Dịch vụ khác: Liên hệ phòng vé

Dịch vụ khác: Liên hệ phòng vé

Ghi chú Ghế massage: 10.000 /10 phút Ghế massage: 10.000 /10 phút
Tuyến Rạch Giá Nam Du
Tuyến Rạch Giá Nam Du Nam Du Rạch Giá
Giờ khởi hành 7:30, 8:30 11:00, 11:50
Giờ cập bến 10:00, 11:00 13:30, 14:25
Tàu Superdong XI, II Superdong XI, II
Tải trọng 261-275 khách 261-275 khách
Vận tốc 26 – 28 hải lý/giờ 26 – 28 hải lý/giờ
Rạch Giá Hòn Sơn
Tuyến Rạch Giá Lại Sơn
Tuyến Rạch Giá Lại Sơn Lại Sơn Rạch Giá
Giờ khởi hành 06:35 , 7:30 12:00 , 12:45
Giờ cập bến 08:15 , 09:10 13:40 , 14:25
Tàu Superdong I-IX - X Superdong I-IX - X
Tải trọng 275 khách 275 khách
Vận tốc 26 - 28 hải lý/giờ 26 - 28 hải lý/giờ
Sóc Trăng Côn Đảo
Tuyến Sóc Trăng Côn Đảo
Tuyến Sóc Trăng Côn Đảo Côn Đảo Sóc Trăng
Giờ khởi hành 8:00 13:00
Giờ cập bến 10:30 15:30
Tàu Superdong CDI, CDII Superdong CDI, CDII
Tải trọng 306 khách 275-306 khách
Vận tốc 26 – 28 hải lý/giờ 26 – 28 hải lý/giờ
Trung chuyển

Giá: 60.000VND

SĐT: (0299) 3616.111

Giá: 60.000VND

SĐT: (0254) 3630.138

Ghi chú Xe trung chuyển từ Sóc Trăng đi cảng Trần Đề:
• Nhận khách: Phòng vé Superdong Sóc trăng
• Trả khách: Cảng Trần Đề
Xe trung chuyển từ Côn Đảo đi cảng Bến Đầm:
• Nhận khách: Phòng vé Superdong Côn Đảo
• Trả khách: Cảng Bến Đầm
Phan Thiet Phu Quy
Tuyến Phan Thiết Phú Quý
Tuyến Phan Thiết Phú Quý Phú Quý Phan Thiết
Tàu Superdong Phú Quý I, II Superdong Phú Quý I, II
Tải trọng 246 - 306 khách 246 - 306 khách
Vận tốc 26 – 28 hải lý/giờ 26 – 28 hải lý/giờ
Ghi chú Xem lịch trình tại đây Xem lịch trình tại đây
Rạch Giá Phú Quốc
Tuyến Rạch Giá Phú Quốc
Tuyến Rạch Giá Phú Quốc Phú Quốc Rạch Giá
Giờ khởi hành 07:00, 08:10, 10:30, 13:10 07:20, 10:10, 12:45, 13:30
Giờ cập bến 09:20, 10:40, 12:50, 15:40 09:40, 12:30, 15:15, 15:50
Tàu Superdong IV- VII-VIII Superdong IV- VII-VIII
Tải trọng Superdong IV (306 khách) Superdong VII - VIII (275 khách)
Vận tốc 26 – 28 hải lý/giờ 26 – 28 hải lý/giờ
Trung chuyển

Giá: 40.000VND

SĐT: 0946.61.7070

Giá: 40.000VND

SĐT: 0946.61.7070

Ghi chú Xe trung chuyển từ cảng Bãi Vòng đi thị trấn Dương Đông:
• Nhận khách: Cảng Bãi Vòng
• Trả khách: Dương Đông
Xe trung chuyển từ thị trấn Dương Đông đi cảng Bãi Vòng:
• Nhận khách: Dương Đông
• Trả khách: Cảng Bãi Vòng
Rạch Giá - Hòn Nghệ
Tuyến Rạch Giá Hòn Nghệ
Tuyến Rạch Giá Hòn Nghệ Hòn Nghệ Rạch Giá
Giờ khởi hành ĐANG BẢO DƯỠNG ĐANG BẢO DƯỠNG
Giờ cập bến ĐANG BẢO DƯỠNG ĐANG BẢO DƯỠNG
Tàu Superdong IX Superdong IX
Tải trọng 275 khách 275 khách
Vận tốc 26 – 28 hải lý/giờ 26 – 28 hải lý/giờ
Tuyến Phú Quốc Nam Du
Tuyến Phú Quốc Nam Du Nam Du Phú Quốc
Giờ khởi hành ĐANG BẢO DƯỠNG ĐANG BẢO DƯỠNG
Giờ cập bến ĐANG BẢO DƯỠNG ĐANG BẢO DƯỠNG
Tàu Superdong V Superdong V
Tải trọng 275 khách 275 khách
Vận tốc 26 – 28 hải lý/giờ 26 – 28 hải lý/giờ
Trung chuyển

Giá: 40.000VND

SĐT: 0946.61.7070

Giá: 40.000VND

SĐT: 0946.61.7070

Ghi chú Xe trung chuyển từ Dương Đông đi cảng Bãi Vòng:
• Nhận khách: Dương Đông
• Trả khách: Cảng Bãi Vòng
Xe trung chuyển từ cảng Bãi Vòng đi thị trấn Dương Đông:
• Nhận khách: Cảng Bãi Vòng
• Trả khách: Dương Đông

Đối tác

nut booking