Superdong Tạm Dừng Khai Thác Tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn và chung tay phòng dịch cùng chính quyền địa phương, tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo sẽ tiếp tục tạm dừng khai thác từ ngày 31/05/2021 đến khi có thông báo mới.

superdong tạm dừng khai thác tuyến sóc trăng côn đảosuperdong tạm dừng khai thác tuyến sóc trăng côn đảosuperdong tạm dừng khai thác tuyến sóc trăng côn đảo

Lịch khai thác tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo sẽ được Superdong cập nhật thường xuyên theo tình hình thực tế dịch bệnh và yêu cầu của nhà chức trách. Các tuyến trình khác vẫn hoạt động bình thường.

Đối với hành khách đã đặt vé tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo trong thời gian này sẽ được áp dụng chính sách hoàn/đổi vé theo quy định của công ty.

Để biết thêm thông tin chi tiết và được hỗ trợ, hành khách có thể truy cập website www.superdong.com.vn, trang Facebook chính thức tại địa chỉ www.facebook.com/TauSuperdong hoặc liên hệ số điện thoại các phòng vé của Superdong.

Đối tác

nut booking