Quy định hoàn đổi vé Online

Công ty luôn sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất đến Quý khách. Quý khách được quyền đổi tên, đổi chuyến đi tối thiểu trước 24h giờ Tàu khởi hành với điều kiện tuyến mới được lựa chọn còn trống chỗ.
Sau khi thanh toán thành công, thẻ lên tàu điện tử sẽ được gửi về địa chỉ email mà Quý khách đã đăng ký. Quý khách thông báo ngay đến Công ty nếu không nhận được thẻ lên tàu điện tử. Nếu không nhận được bất kỳ thông tin phản hồi trong vòng 24h giờ trước khi khởi hành chuyến đi. Thì chúng tôi mặc định Quý khách đã nhận được thẻ lên tàu điện tử qua Email.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp hoãn chuyến đi hay lỡ chuyến đi vì địa chỉ email Quý khách cung cấp sai, hoặc trường hợp Quý khách không thông báo với chúng tôi về việc không nhận được thẻ lên tàu điện tử qua email, hoặc trong trường Quý khách không muốn sử dụng thẻ lên tàu điện tử.
Trường hợp đổi vé:
– Vé đổi mới có giá trị thấp hơn vé cũ, Công ty sẽ hoàn trả lại phần chênh lệch với giá vé đã mua sau khi đã trừ phí đổi vé.
– Vé đổi mới có giá trị cao hơn vé cũ, Khách hàng phải thanh toán phần chênh lệch với giá vé đã mua bao gồm phí đổi vé.

Quý khách xem thêm bảng bên dưới để nắm rõ thông tin về quy đổi và hoàn trả vé:

SỐ LƯỢNG VÉ PHÍ ĐỔI/ HOÀN TRẢ VÉ

(trên giá trị vé)

THỜI GIAN ĐỔI VÉ THỜI GIAN HOÀN VÉ SỐ LẦN ĐƯỢC HOÀN ĐỔI VÉ
01 – 02 30% 24h

(01 ngày)

48h

(02 ngày)

01 lần
03 – 09 30% 48h – 168h

(02 – 07 ngày)

48h

(02 ngày)

01 lần

* Chú ý: Thời gian đổi, hoàn vé trước thời điểm tàu khởi hành.

Du Lịch

Videos

Bản đồ

Đối tác