Welcome

Giá vé tàu cao tốc

Giá vé phà

 • Hà Tiên Phú Quốc
  Chi tiết arrow
  Hành khách
  Người lớn 185.000vnd
  Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên, áp dụng cho công dân VN) 155.000vnd
  Người khuyết tật (áp dụng cho công dân VN) 135.000vnd
  Trẻ em (Từ 6-11 tuổi tính theo năm sinh) 125.000vnd
  Ô tô - Xe máy
  Xe máy 80.000vnd
  Xe ô tô 5 chỗ 700.000vnd
  Xe ô tô từ 7 đến 9 chỗ, xe bán tải 990.000vnd
  Xe ô tô trên 9 đến 16 chỗ 1.200.000vnd
  Xe ô tô trên 16 đến 25 chỗ 1.800.000vnd
  Xe ô tô trên 25 chỗ 3.000.000vnd
  Xe tải
  Xe tải đến 2.5 tấn 800.000vnd
  Xe tải trên 2.5 tấn đến 5 tấn 1.000.000vnd
  Xe tải trên 5 tấn đến 6.5 tấn 1.200.000vnd
  Xe tải trên 6.5 tấn đến 8 tấn 1.500.000vnd
  Xe tải trên 8 tấn 200.000/tấn

Đối tác