Ý kiến khách hàng

Bạn cảm thấy thế nào về phong cách phục vụ của chúng tôi?
 Tốt  Khá
 Trung bình  Kém
ý kiến khác

Dịch vụ

LỊCH KHỞI HÀNH TÀU CAO TỐC

TUYẾN SÓC TRĂNG – CÔN ĐẢO (CÔN ĐẢO – SÓC TRĂNG )

Tuyến Giờ khởi hành Giờ cập bến Tàu Tải Trọng Vận tốc

Sóc Trăng – Côn Đảo

08h00 10h30 Superdong Côn Đảo I 306 Khách  
13h15 15h45 Superdong Côn Đảo II 306 Khách

Côn Đảo – Sóc Trăng

08h00 10h30 Superdong Côn Đảo II 306 Khách  
13h00 15h30 Superdong Côn Đảo I 306 Khách

TUYẾN RẠCH GIÁ – PHÚ QUỐC ( PHÚ QUỐC – RẠCH GIÁ )

Tuyến Giờ khởi hành Giờ cập bến Tàu Tải Trọng Vận tốc

Rạch Giá – Phú Quốc

Superdong III- IV

08h00 10h30 Superdong 306 khách 26 – 28 hải lý/ giờ
13h00 15h30 Superdong 306 khách

Phú Quốc – Rạch Giá

Superdong III – IV

08h00 10h30 Superdong 306 khách
13h00 15h30 Superdong 306 khách

 

Tuyến Giờ khởi hành Giờ cập bến Tàu Tải Trọng Vận tốc

Rạch Giá – Phú Quốc

Superdong V – X – XII

08h30 11h00 Superdong 275 khách 26 – 28 hải lý/ giờ
08h45 11h15 Superdong 275 khách
12h40 15h10 Superdong  275 khách

Phú Quốc – Rạch Giá

Superdong V – X – XII

08h30 11h15 Superdong 275 khách
12h40 15h10 Superdong 275 khách
13h20 15h50 Superdong 275 khách

TUYẾN HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC ( PHÚ QUỐC – HÀ TIÊN )

 

Tuyến Giờ khởi hành Giờ cập bến Tàu Tải Trọng Vận tốc

Phú Quốc – Hà Tiên

Superdong VI – VII – VIII – IX

08h00 09h20 Superdong 275 khách 26 – 28 hải lý/ giờ
08h20 09h50 Superdong 275 khách
09h45 11h00 Superdong  275 khách
13h00 14h20 Superdong  275 khách

Phú Quốc – Hà Tiên

Phà Superdong PI

10h30 12h45 Superdong PI 229 hành khách; 150 xe máy; 40 xe ô tô 4 chỗ hoặc 25 xe ô tô 7 chỗ hoặc 11 xe tải 13 tấn và nhiều hàng hóa. 11 – 13 hải lý/ giờ

Hà Tiên – Phú Quốc

Phà Superdong PI

5h15 08h00 Superdong PI

Hà Tiên – Phú Quốc

Superdong VI – VII – VIII – IX

07h30 08h50 Superdong 275 khách 26 – 28 hải lý/ giờ
08h00 09h20 Superdong 275 khách
12h30 13h45 Superdong 275 khách
13h15 14h35 Superdong 275 khách

TUYẾN RẠCH GIÁ – NAM DU (NAM DU – RẠCH GIÁ )

 

Tuyến Giờ khởi hành Giờ cập bến Tàu Tải Trọng Vận tốc

Rạch Giá – Nam Du

Superdong II – XI

07h20 09h50 Superdong 258 – 275 khách 26 – 28 hải lý/ giờ
08h45 11h15 Superdong 258 – 275 khách

Nam Du – Rạch Giá

Superdong II – XI

11h00 13h30 Superdong 258 – 275 khách
11h50 14h20 Superdong 258 – 275 khách

TUYẾN RẠCH GIÁ – HÒN SƠN (HÒN SƠN – RẠCH GIÁ )

 

Tuyến Giờ khởi hành Giờ cập bến Tàu Tải Trọng Vận tốc

Rạch Giá – Hòn Sơn

Hòn Sơn – Rạch Giá

07h00   Superdong I 171 Khách  

12h00

  Superdong I 171 Khách

Du Lịch

Videos

Bản đồ

Đối tác