LỊCH TÀU PHAN THIẾT – PHÚ QUÝ

LỊCH KHỞI HÀNH TÀU CAO TỐC

TUYẾN PHAN THIẾT <=> PHÚ QUÝ * Khai trương ngày 21/06/2018

    PHAN THIẾT – PHÚ QUÝ  PHÚ QUÝ – PHAN THIẾT Tàu
 –
Tải trọng
Vận tốc
Thứ Ngày Giờ khởi hành Giờ khởi hành
Chủ nhật 01/07/018 7h30 12h30 SUPERDONG
PHU QUY I

306
khách
26 – 28
hải lý/giờ
Thứ 2 02/07/018 7h30 12h00
Thứ 3 03/07/018 7h30 12h00
Thứ 4 04/07/018 7h30 13h00
Thứ 5 05/07/018 7h30 13h00 ~12h00
Thứ 6 06/07/018 7h30 13h00 ~12h00
Thứ 7 07/07/018 7h30 12h00
Chủ nhật 08/07/018 7h00 11h30
Thứ 2 09/07/018 6h00 10h00
Thứ 3 10/07/018 7h00 11h00
Thứ 4 11/07/018 7h30 11h00
Thứ 5 12/07/018 7h30 12h00
Thứ 6 13/07/018 7h30 12h00
Thứ 7 14/07/018 7h30 12h00
Chủ nhật 15/07/018 8h00 13h00
Thứ 2 16/07/018 8h00 13h00
Thứ 3 17/07/018 8h00 13h00
Thứ 4 18/07/018 8h00 13h00
Thứ 5 19/07/018 8h00 13h00
Thứ 6 20/07/018 8h00 13h00
Thứ 7 21/07/018 8h00 14h00
Chủ nhật 22/07/018 6h00 10h00
Thứ 2 23/07/018 6h00 10h00
Thứ 3 24/07/018 6h00 10h00
Thứ 4 25/07/018 6h00 10h30
Thứ 5 26/07/018 7h00 11h00
Thứ 6 27/07/018 7h00 11h00
Thứ 7 28/07/018 7h30 11h00
Chủ nhật 29/07/018 7h30 12h00
Thứ 2 30/07/018 7h30 12h00
Thứ 3 31/07/018 7h30 12h00

 

Liên hệ để biết thêm thông tin:
** PV PHAN THIẾT: (0252) 3817 337
** PV PHÚ QUÝ: (0252) 3765 999 / 3768 666

** PV TP.HCM: (028) 38 666 333
** PV SÓC TRĂNG: (0299) 3616 111 
Hotline Xe Buýt: 0916 294 399
** PV TRẦN ĐỀ: (0299) 3 843 888 / (0299) 3 843 999
** PV CÔN ĐẢO: (0254) 3630 138 / (0254) 3 630 139
Hotline Xe Buýt: 08 866 37 39
** PV PHÚ QUỐC: (0297) 3980 111
** PV RẠCH GIÁ: (0297) 3877 742
** PV HÀ TIÊN: (0297) 3955 933

Du Lịch

Videos

Bản đồ

Đối tác