Welcome

FAST FERRY schedule

List view Grid view
Route Ha Tien Phu Quoc
Route Ha Tien Phu Quoc Phu Quoc Ha Tien
Departure time07:35, 08:00, 09:45, 13:4508:00 , 09:45 , 11:45 , 13:00
Docked time08:50, 09:15, 11:00, 15:0009:15 , 11:00 , 13:00 , 14:15
FAST FERRYSupperdong VI-VII-VIII-IXSupperdong VI-VII-VIII-IX
Weight275 passengers275 passengers
Speed26 – 28 knots/hour26 – 28 knots/hour
Transshipment

Price: 30.000VND

Phone: 0946.61.7070

Price: 30.000VND

Phone: 0946.61.7070

Notes- Từ cảng Bãi Vòng đến thị trấn Dương Đông - Liên hệ SĐT, phòng vé tại bến, hoặc nhân viên trên tàu để mua vé- Từ thị trấn Dương Đông đến cảng Bãi Vòng - Liên hệ SĐT, phòng vé tại bến, hoặc nhân viên trên tàu để mua vé
Route Ha Tien Phu Quoc Phu Quoc Ha Tien
Departure time04:15, 16:4505:30, 10:30
Docked time07:15, 19:4508:30, 13:30
FAST FERRYSuperdong PI, PIISuperdong PI, PII
Weight229 hành khách; 150 xe máy; 40 xe ô tô 4 chỗ hoặc 25 xe ô tô 7 chỗ hoặc 11 xe tải 13 tấn và nhiều hàng hóa229 hành khách; 150 xe máy; 40 xe ô tô 4 chỗ hoặc 25 xe ô tô 7 chỗ hoặc 11 xe tải 13 tấn và nhiều hàng hóa
Transshipment

Other services: Liên hệ phòng vé

Other services: Liên hệ phòng vé

NotesGhế massage: 10.000 /10 phútGhế massage: 10.000 /10 phút
Route Rach Gia Nam Du
Route Rach Gia Nam Du Nam Du Rach Gia
Departure time7:30, 8:3011:00, 11:50
Docked time10:00, 11:0013:30, 14:25
FAST FERRYSUPERDONG XI, IISUPERDONG XI, II
WeightSuperdong XI (275 passengers)Superdong II ( 261 passengers)
Speed26 – 28 knots/hour26 – 28 knots/hour
Route Rach Gia Lai Son
Route Rach Gia Lai Son Lai Son Rach Gia
Departure time06:35 , 08h4012:00 , 11:00
Docked time08:15 , 10:2513:45 , 12:45
FAST FERRYSUPERDONG XII, ISUPERDONG XII, I
WeightSUPERDONG XII (275 passengers)SUPERDONG I (171 passengers)
Speed26 - 28 knots/hour26 - 28 knots/hour
Route Soc Trang Con Dao
Route Soc Trang Con Dao Con Dao Soc Trang
Departure time8:00, 13:158:00, 13:00
Docked time10:30, 15:3010:30, 15:45
FAST FERRYSupperdong CDI, CDIISupperdong CDI, CDII
Weight306 passengers306 passengers và 275 passengers
Speed26 – 28 knots/hour26 – 28 knots/hour
Transshipment

Price: 40.000VND

Price: 40.000VND

Notes- For buying mini bus from Ben Dam port to Con Dao town: contact by phone (above), or counter at jetty, or staff on ferry - Directly contact for extra trips (if any)- For buying mini bus from Con Dao town to Ben Dam port: contact by phone (above), or counter at jetty, or staff on ferry - Directly contact for extra trips (if any)
Route Phan Thiet Phu Quy
Route Phan Thiet Phu Quy Phu Quy Phan Thiet
FAST FERRYSuperdong Phu Quy I, IISuperdong Phu Quy I, II
NotesCLICK HERE FOR SCHEDULE CLICK HERE FOR SCHEDULE
Route Rach Gia Phu Quoc
Route Rach Gia Phu Quoc Phu Quoc Rach Gia
Departure time07:00, 08:10, 10:40, 13:1007:40, 10:10, 13:00, 14:10
Docked time09:30, 10:40, 13:10, 15:4010:10, 12:40, 15:30, 16:40
FAST FERRYSuperdong III - IV - V - XSuperdong III - IV - V - X
WeightSuperdong III - IV (306 passengers)Superdong V - X (275 passengers)
Speed26 – 28 knots/hour26 – 28 knots/hour
Transshipment

Price: 30.000VND

Phone: 0946.61.7070

Price: 30.000VND

Phone: 0946.61.7070

Notes- For buying mini bus from Bai Vong port to Duong Dong town: contact by phone (above), or counter at jetty, or staff on ferry - Directly contact for extra trips (if any)- For buying mini bus from Duong Dong Town to Bai Vong port: contact by phone (above), or counter at jetty, or staff on ferry - Directly contact for extra trips (if any)

Partners

click to book ticket online