TUYẾN SÓC TRĂNG – CÔN ĐẢO (CÔN ĐẢO – SÓC TRĂNG)

(Dự kiến bắt đầu từ Tháng 6/2017)

Tuyến Giờ khởi hành Giờ cập bến Tàu Tải Trọng Vận tốc

Sóc Trăng – Côn Đảo

Côn Đảo – Sóc Trăng

08h00 10h30 Superdong Côn Đảo I 306 Khách  

13h00

15h30 Superdong Côn Đảo I 306 Khách

Du Lịch

Videos

Bản đồ

Đối tác