TUYẾN SÓC TRĂNG – CÔN ĐẢO (CÔN ĐẢO – SÓC TRĂNG)

Tuyến Giờ khởi hành Giờ cập bến Tàu Tải Trọng Vận tốc

Sóc Trăng – Côn Đảo

08h00 10h30 Superdong Côn Đảo I 306 Khách  
13h15 15h45 Superdong Côn Đảo II 306 Khách

Côn Đảo – Sóc Trăng

08h00 10h30 Superdong Côn Đảo II 306 Khách  
13h00 15h30 Superdong Côn Đảo I 306 Khách

Du Lịch

Videos

Bản đồ

Đối tác