TUYẾN PHÚ QUỐC – HÀ TIÊN (HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC)

LỊCH KHỞI HÀNH TÀU CAO TỐC

Tuyến Giờ khởi hành Giờ cập bến Tàu Tải Trọng Vận tốc

Phú Quốc – Hà Tiên

Superdong VI – VII – VIII – IX

08h00 09h20 Superdong 275 khách 26 – 28 hải lý/ giờ
08h20 09h50 Superdong 275 khách
09h45 11h00 Superdong  275 khách
13h00 14h20 Superdong  275 khách

Hà Tiên – Phú Quốc

Superdong VI – VII – VIII – IX

07h30 08h50 Superdong 275 khách 26 – 28 hải lý/ giờ
08h00 09h20 Superdong 275 khách
12h30 13h45 Superdong 275 khách
13h15 14h35 Superdong 275 khách

LỊCH KHỞI HÀNH TÀU PHÀ

Tuyến Giờ khởi hành Giờ cập bến Tàu Tải Trọng Vận tốc

Hà Tiên – Phú Quốc

4h15 07h00 Phà Superdong PII 229 hành khách; 150 xe máy; 40 xe ô tô 4 chỗ hoặc 25 xe ô tô 7 chỗ hoặc 11 xe tải 13 tấn và nhiều hàng hóa. 11 – 13 hải lý/ giờ
5h30 08h15 Phà Superdong PI

Phú Quốc – Hà Tiên

10h30 12h45 Phà Superdong PI
15h00 17h15 Phà Superdong PII

Du Lịch

Videos

Bản đồ

Đối tác