TUYẾN PHÚ QUỐC – HÀ TIÊN (HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC)

TUYẾN HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC ( PHÚ QUỐC – HÀ TIÊN )

 

Tuyến Giờ khởi hành Giờ cập bến Tàu Tải Trọng Vận tốc

Phú Quốc – Hà Tiên

Superdong VI – VII – VIII – IX

08h00 09h20 Superdong 275 khách 26 – 28 hải lý/ giờ
08h20 09h50 Superdong 275 khách
09h45 11h05 Superdong  275 khách
13h00 14h20 Superdong  275 khách

Hà Tiên – Phú Quốc

Superdong VI – VII – VIII – IX

07h30 08h50 Superdong 275 khách
08h00 09h20 Superdong 275 khách
12h30 13h45 Superdong 275 khách
13h15 14h35 Superdong 275 khách

 

Du Lịch

Videos

Bản đồ

Đối tác