TUYẾN RẠCH GIÁ – NAM DU (NAM DU – RẠCH GIÁ)

Tuyến Giờ khởi hành Giờ cập bến Tàu Tải Trọng Vận tốc

Rạch Giá – Nam Du

Superdong II – XI

07h20 09h50 Superdong 258 – 275 khách 26 – 28 hải lý/ giờ
08h45 11h15 Superdong 258 – 275 khách

Nam Du – Rạch Giá

Superdong II – XI

11h00 13h30 Superdong 258 – 275 khách
11h50 15h20 Superdong 258 – 275 khách
 

Du Lịch

Videos

Bản đồ

Đối tác