Danh sách khách hàng trúng thưởng

Chương trình khuyến mãi: Hè vui rộn ràng cùng tàu cao tốc Superdong, đi càng nhiều cơ hội trúng càng lớn

 

Xin chúc mừng các Quý khách đã trúng thưởng trong chương trình khuyến mãi ” Hè vui rộn ràng cùng tàu cao tốc Superdong, đi càng nhiều cơ hội trúng càng lớn “
STT HỌ VÀ TÊN CMND SỐ PHIẾU  GIÁ TRỊ GIẢI
THƯỞNG
GIẢI KHUYẾN KHÍCH
1 NGUYỄN XUÂN HẢI 371197063 92631          5,000,000
2 LÊ QUANG DUY 331646790 130450          5,000,000
3 DƯƠNG VĂN SANG 331672580 122433          5,000,000
4 NGUYỄN THỊ LẬP 340238159 138533          5,000,000
5 LƯU TIẾN XIÊN 370949913 137693          5,000,000
6 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 351341260 88269          5,000,000
7 CAO THỊ DUẾ 190921708 199261          5,000,000
8 NGUYỄN VĂN NGÁN 021191650 188540          5,000,000
9 NGUYỄN THỊ THANH THUỶ 331249118 107463          5,000,000
10 VÕ TRẦN PHÚC THẢO 381212796 138794          5,000,000
11 PHAN VĂN HÙNG 310143110 111484          5,000,000
12 TRÌNH THỊ KIM XUÂN 200848957 196068          5,000,000
13 LÊ VĂN ĐÁ 371020159 83115          5,000,000
14 CAO THỊ NGHIÊM 370394970 193021          5,000,000
15 NGUYỄN TRUNG ĐÃM 371753155 186462          5,000,000
16 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 270906856 197871          5,000,000
17 NGUYỄN TRỌNG THÀNH 144648635 187820          5,000,000
18 TỐNG TẤN NGHĨA 341097752 122587          5,000,000
19 NGUYỄN VŨ ĐỨC VĨNH 362215335 132688          5,000,000
20 VÕ HỒNG NGA 361769236 117570          5,000,000
21 HUỲNH VĂN VƯƠNG 331084049 115070          5,000,000
22 TRẤN THIỆN MINH KHOA 334842040 107505          5,000,000
23 TẠ KIM YẾN 371250357 129897          5,000,000
24 PHẠM THẾ MỸ 334229487 128381          5,000,000
25 HỒ ANH DÚNG 371673788 117046          5,000,000
26 LÂM MINH HỘ 370840382 114121          5,000,000
27 TRẦN BÁ DUY 341007854 089582          5,000,000
28 TRƯƠNG THỊ BÉ VÂN 312128771 088330          5,000,000
29 NGUYỄN THẾ PHI 370663458 094568          5,000,000
30 NGUYỄN VĂN KIỆT 371673679 136080          5,000,000
31 NGUYỄN THANH HẢI AN 331001647 094297          5,000,000
32 KHƯU KIM HẢI 351220261 187563          5,000,000
33 VÕ THU ĐÔNG 370626397 089532          5,000,000
34 MUN LOAN FONG AJ1007838 134604          5,000,000
35 TRẦN HOÀNG THUỶ 351753893 122599          5,000,000
36 ĐÌNH VŨ MINH THIỆN 341475619 187747          5,000,000
37 TRẦN NGUYỄN KIM TIỀN 371634894 106489          5,000,000
38 HUỲNH THANH THUỶ 331690584 091676          5,000,000
39 NGUYỄN  XUÂN HIỀN 220602016 093301          5,000,000
40 TRẦN THỊ THU PHƯƠNG 197074092 96514          5,000,000
41 NÔNG VĂN NAM 022749460 182345          5,000,000
42 LÊ TRUNG KIÊN 371214280 195607          5,000,000
43 TRẦN CÔNG THƯƠNG 025715871 095176          5,000,000
44 LÊ THỊ HAI 365426192 107354          5,000,000
45 ĐỖ NGỌC THIỆT 371634869 095234          5,000,000
46 PHẠM THANH SƠN 371485358 186860          5,000,000
47 CHU QUỐC KHÁNH 011794797 142233          5,000,000
48 HUỲNH VĂN HẢO 371229137 184081          5,000,000
49 VÕ VĂN PHÚC 370805073 096647          5,000,000
50 HUỲNH CHÍ PHƯỚC 321710001 108605          5,000,000
51 NGÔ MỸ NGA 360063075 125249          5,000,000
52 PHẠM THỊ NHAN 362422160 128243          5,000,000
53 TRẦN QUỐC CưỜNG 351866924 099247          5,000,000
54 NGUYỄN THỊ LINH PHƯỢNG 371105137 127363          5,000,000
55 ĐỖ VĂN CƯ 37086855 85338          5,000,000
56 NG TẤN TRIỆU 350790594 099468          5,000,000
57 BÙI THỊ KIM CÚC 370798939 087580          5,000,000
58 TỐNG THỊ HOANH 210429430 117361          5,000,000
59 HUỲNH THANH SONG 371069539 109162          5,000,000
60 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH 363922978 191970          5,000,000
61 VÕ NHÂN NÔNG 183621812 198336          5,000,000
62 NG VĂN DŨNG 381787638 183377          5,000,000
63 TRẦN VĂN SÁNG 371312938 144338          5,000,000
64 LÊ THÀNH TIẾN 370903685 146424          5,000,000
65 PHAN THANH THUỶ 330731169 127844          5,000,000
66 LÂM TRẦN NHƯ NGỌC 371571214 086956          5,000,000
67 TRẦN ĐÌNH TUYỂN 301149400 084893          5,000,000
68 NGUYỄN HOÀI VŨ 385211721 093264          5,000,000
69 NGUYỄN THỊ MỨC 370125871 195532          5,000,000
70 NGUYỄN THỊ HIÊN 354990451 099047          5,000,000
71 PHẠM PHI HẢO 240884973 180830          5,000,000
72 ĐÀO HOÀNG VŨ 370454142 098730          5,000,000
73 NGUYỄN THỊ LINH 371109437 138289          5,000,000
74 LƯƠNG VĂN THẮNG 371730694 138287          5,000,000
75 VŨ TIẾN KẾ 361299092 140752          5,000,000
76 ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG 371272955 096142          5,000,000
77 NGÔ KHÃ NGHI 187645075 191456          5,000,000
78 PHẠM VĂN HIỆP 340535689 134509          5,000,000
79 HOÀNG THỊ MÂY 095069388 095256          5,000,000
80 LÊ BÁ TRIỆU 024168901 095094          5,000,000
81 NG THỊ LOAN 370663530 193827          5,000,000
82 BÙI THỊ LÀNH 371694925 127412          5,000,000
83 NGUYỄN THANH TRIỀU 370535145 193888          5,000,000
84 TRẦN MẠNH ĐOẠT 271746274 132383          5,000,000
85 LÊ HOÀNG PHÚ 371440972 088968          5,000,000
86 NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂN 370805737 086919          5,000,000
87 HOÀNG MINH THƯỞNG 658999563 133753          5,000,000
88 TRẦN ĐỨC HÀ 285481999 183880          5,000,000
89 MÃ TỐ NHI 365557093 115519          5,000,000
90 PHÙ XÊ PHÚ 370627186 181018          5,000,000
91 NGUYỄN VĂN BÁCH 022043578 098037          5,000,000
92 LÊ THỊ THANH HUYỀN 371006270 126627          5,000,000
93 ĐẶNG HOÀNG PHÚ 371614259 140849          5,000,000
94 LÊ THỊ BẠC 370393222 129855          5,000,000
95 NGUYỄN VĂN XINH 371611146 183515          5,000,000
96 HOÀNG ĐỨC THUÝ 141267120 141110          5,000,000
97 LÊ THANH PHONG 370872811 199184          5,000,000
98 TRẦN ANH THẮNG 121365283 198303          5,000,000
99 VÕ THỊ NGỌC NGÂN 371521032 134092          5,000,000
100 ĐẶNG VĂN HẬU 245009148 193290          5,000,000
GIẢI BA
1 PHAN HỒNG SƠN 370392649 198452        10,000,000
2 TRẦN HOÀNG LONG 022310631 139303        10,000,000
3 HUỲNH VĂN DỮNG 370814912 193749        10,000,000
4 ĐẶNG QUỐC HUY 183947173 124258        10,000,000
5 NGUYỄN QUỐC HIỂN 371246124 112582        10,000,000
6 NGUYỄN THỊ XUYẾN 331451081 96821        10,000,000
7 LÝ NGỌC AN 371299652 129654        10,000,000
8 NGUYỄN QUỐC THÁI 362126522 191509        10,000,000
9 PHAN HUỲNH THANH HUYỀN 312098962 116197        10,000,000
10 LÊ VĂN ANH TÀI 023067311 197121        10,000,000
11 LÊ HOÀNG TUẤN 370481475 197299        10,000,000
12 LÊ TRUNG HẬU 371786010 143074        10,000,000
13 PHẠM THỊ ĐÀO 381239266 131034        10,000,000
14 NHÂM THỊ MAI TRANG 370720541 103399        10,000,000
15 PHÙ NGỌC TIÊN 371145293 116343        10,000,000
16 ĐOÀN THỊ REN 330402817 123787        10,000,000
17 HỒ CÔNG THANH 285427714 185685        10,000,000
18 TRẦN THỊ DANH 020753282 183567        10,000,000
19 NGUYỄN THỊ XUYẾN 371357155 108122        10,000,000
20 BÙI THỊ MAI VĂN 331788017 122401        10,000,000
21 VÕ TRƯỜNG GIANG 362282947 183972        10,000,000
22 TIỀN KỲ PHƯƠNG 385355690 86931        10,000,000
23 LÊ HÙNG SƠN 020769346 191679        10,000,000
24 TĂNG VĂN SỬ 370897032 187707        10,000,000
25 LÊ THỊ HẢI YẾN 273269699 105339        10,000,000
26 NGUYỄN VĂN THANH 370394085 127388        10,000,000
27 NGUYỄN KIẾN TRÚC 320003303 102214        10,000,000
28 TRẦN VĂN ĐỨC 370135437 109143        10,000,000
29 NGUYỄN THANH TÚ 370903795 98998        10,000,000
30 PHAN THANH TOÀN 351666905 195823        10,000,000
31 NGÔ THẾ MỸ 371571735 188352        10,000,000
32 LÊ THANH TƯƠI 381708034 136598        10,000,000
33 LÊ DUY LỢI 186129971 86824        10,000,000
34 PHẠM VĂN TIỆP 371220252 85223        10,000,000
35 LÊ TRUNG HẬU 371786010 141304        10,000,000
36 HỒ THỊ TƯƠI 370154567 141267        10,000,000
37 LÊ THỊ CÚC HƯƠNG 271213770 131896        10,000,000
38 NGUYỄN VÕ HỮU THẮNG 331813407 111633        10,000,000
39 LƯU QUỐC VĂN 020425803 182963        10,000,000
40 NGUYỄN THANH HẢI 037435034 89170        10,000,000
41 TRẦN PHƯƠNG TUẤN 341424108 123752        10,000,000
42 NGUYỄN HOÀI VŨ 385211712 93257        10,000,000
43 BÙI QUANG HUY 341485040 141873        10,000,000
44 LÂM HỮU ĐỨC 361501576 128340        10,000,000
45 NGUYỄN TẤN CẢNH 024625624 119867        10,000,000
46 PHAN THỊ THÀNH VINH 183742322 141605        10,000,000
47 NGUYỄN THANH XUÂN 210531964 118066        10,000,000
48 BÙI THỊ THANH THUÝ 301021655 197978        10,000,000
49 NGUYỄN THỊ LOAN 370663530 195010        10,000,000
50 LƯU QUỐC KHÁNH 370717495 192213        10,000,000
51 NGUYỄN NGỌC THU 371352626 127259        10,000,000
52 LƯU VĂN LINH 370210270 182927        10,000,000
53 NGUYỄN THỊ KIM HUÊ 290873822 137706        10,000,000
54 ĐẶNG THỊ BÉ TẢ 376298965 129135        10,000,000
55 NGUYỄN THIÊN HOÀNG 011640306 139017        10,000,000
56 TRẦN NGỌC HÙNG 024679832 190430        10,000,000
57 ĐỖ MINH TÚ 361875207 091087        10,000,000
58 DƯƠNG NGỌC SƠN 205187363 105108        10,000,000
59 NGUYỄN  THANH HỒNG 371343023 130715        10,000,000
60 LÊ VĂN HUẤN 171093166 109211        10,000,000
61 NGUYỄN ĐỨC ĐÔNG 370715814 126356        10,000,000
62 THẠCH THỊ KIM PHƯỢNG 371617183 112370        10,000,000
63 NGUYỄN NGỌC THIỆN 370769236 093040        10,000,000
64 TRẦN HỮU TÍNH 023016944 125020        10,000,000
65 LÊ THANH TÚ 225190361 091428        10,000,000
66 ĐẶNG VĂN ĐẤU 381577152 120598        10,000,000
67 NGUYỄN VĂN SUÔL 370263909 144334        10,000,000
68 NGUYỄN NGỌC PHÚ 020221060 140211        10,000,000
69 DANH QUÂN 371357822 083161        10,000,000
70 LÊ THỊ THU TƯƠI 370835550 116903        10,000,000
71 VÕ KIM 020137485 133445        10,000,000
72 LÊ THỊ NGỌC THIỀU 024959973 187798        10,000,000
73 HUỲNH VĂN AN 370979545 111746        10,000,000
74 TRƯƠNG THỊ ANH NGA 181979618 121580        10,000,000
75 NGUYỄN VĂN LỰC 197235179 11938        10,000,000
76 NGUYỄN VĂN CHÍNH 334220580 084678        10,000,000
77 TRỊNH BỮU LỘC 360023508 190972        10,000,000
78 LÂM CHÍ NHẪN 371145200 116615        10,000,000
79 VŨ HOÀNG DUẤN 135047008 092647        10,000,000
80 TRẦN THỊ NGỌC DUỆ 351642018 182269        10,000,000
GIẢI NHÌ
1 HUỲNH THỊ THUỲ 371375538 106615        40,000,000
2 CAO THĂNG ĐỈNH 362353198 112514        40,000,000
GIẢI NHẤT
1 BÙI MINH LỘC 352086319 128911        70,000,000
Ngày  18 tháng 08 năm 2013
Tổng giám đốc

Du Lịch

Videos

Bản đồ

Đối tác